Verdensur


I 1883 ble det vedtatt at alle steder innenfor store regionale områder i USA skulle ha felles tid. USA ble delt inn i fire forskjellige tidssoner. 

Professor Charles Ferdinand Dowd som oppfant dette systemet tok utgangspunkt i Greenwich-observatoriet utenfor London når han definerte tidssonene.

Alle de andre tidssonene regnes ut fra er da GMT - Greenwich Mean Time (senere UTC - Coordinated Universal Time).

Antall tidssoner

I utgangspunktet skulle det være 25 tidssoner, fra GMT-12 timer til GMT+12 Datolinjen går gjennom stillehavet mellom Japan og Amerika, og Australia og Sør Amerika ved 180 grader øst/vest.

Datolinjen markerer skillet mellom tidssonene med GMT-12 og GMT+12. 

Mange land, øyer og delstater bruker egne "halvsoner" som ligger 15 eller 30 minutter fra de vanlige tidssonene, dette gjelder blant annet India, deler av Australia og Nepal. Det reelle antallet tidssoner i bruk er derfor i overkant av 35.
Copyright © fly-billig.no
Travelmarket Interactive